VİZYON & MİSYON

Vizyon:


Profesyonel yöneticilik ve sürdürülebilir kalkınma hizmetlerini uluslararası standardlarda sunan öncü bir kuruluş olmak 


Misyon:


Değişimi, yerel ve küresel sürüdürülebilir kalkınma için yöneterek:
Sivil Toplumun politika oluşturma ve yakınlaşma süreçlerine gerekli bir güç olarak dahil edilmesi için güçlendirilmesine katkı koymak
Yönetim Sistemleri ve Örgütsel gelişim için hizmetler sunmak
Etkin bir işgücü için mesleki eğitim, İş yaşamı temelli öğrenim ve profesyonel gelişim hizmetleri sunmak
Ekonomik kalkınmaya araştırma, analiz ve politika önerileri ile destek olmak
Uluslararası ve yerel projelerin etkin kullanımı için sistemler oluşturmak ve geliştirmek
Avrupa ve evrensel normları ve değerleri belirli projelerle yaymak ve ilerletmek