SİVİL TOPLUM VE UZLAŞIM

PROGRAMI

Vizyon


Kıbrıs’ta ve dünyada Sivil Toplum Örgütlerinin önemli bir rol oynayabilmeleri için onların sürdürülebilir gelişimlerinde yaygın olarak aranan ve etki yaratmayı hedefleyen bir Program.

Misyon

 

- Sivil toplumun tüm alanlarındaki kapasitesini, özellikle de uzlaşım ve politika yaratma kapasitelerini artırmak.
- STÖler arası işbirleri ve ağların oluşumunu desteklemek.
- Sivil toplum ile özel sector, kamu sektörü ve medya arasındaki çoklu sektörel işbirliklerinin oluşturulmasında katalist olmak.
- Sivil toplum için yapılan farkındalık faaliyetlerini desteklemek.
- Sivil toplumda bir hız yaratmak ve toplumsal katılımı, çeşitliliği ve demokratikleşmeyi desteklemek.
- Yenilikçi eğitim, danışmanlık ve araştırma hizmetleri sunmak.
- Vurgulanan paydaş katılımı ve etkili bir izleme ve değerlendirme ile Program’ın projelerinin sürdürülebilirliğini sağlamak.

Address: Gülhane Str. No: 6, Gönyeli, North Cyprus

Tel: (+90) 548 835 25 06

©2019 by The Management Centre of the Mediterranean.