ARŞİVLENMİŞ PROJELER

 • Kadın Yandaşlar için Barış ve İnsan Hakları (WAP-HR)

 • Karpaz'da Örgü Sanatı

 • Engage-Uzlaşı için Yurtttaşlar İş Başında

 • IMC - Bağımsız Medya Merkezi

 • Engelsiz Sanat Projesi

 • Azerbaycan’da STÖ Öncülerinin Eğitimi ve Kapasitelerinin Geliştirilmesi

 • ENGAGE - Barışa Sende Katıl

 • Kıbrıs’ın kuzeyinde Yenilikçi Kültürel Aktiviteler ‘Örgü Sanatı’

 • Antropolojik Unsurların Uzlaşma Stratejilerindeki Rolü

 • Barış için Birleş

 • Avrupa Birliği’yle Ağ Oluşturma

 • Kıbrıs’ın Kuzeyinde Bulunan Özel Sektör Orta Düzey Yönetici Çalışanlarının Becerilerini Geliştirme

 • Dikmen Bölgesinde "Geleceği Şekillendirmek"

 • Matbaacılık Sektörü Çalışanlarının Eğitimi ve Kapasite Gelişimi

 • Kuzey Kıbrıs için 2013-2015 Ekonomik Kalkınma Programı

 • İngilizceye Ulaşım  Mikro Burs Programı

 • Kıbrıs’ın Kuzeyi’ndeki AB Program Destek Ofisi Projesi’nin Yürütülmesi

 • Çeşitlilik İnisiyatifi

 • Çevre Eğitimi ve Teknoloji Entegrasyonu (ENVETI)

 • Kıbrısta Sivil Toplumu Güçlendirme Programı

 • Avrupa Aktif Yurttaş Haklarının Durumunu Gözleme ve Denetleme

 • AB Dönem Başkanlığı Fonu

 • CIVICUS: STE Çalışmasının Yayınlanması ve Takibi

 • Ada Çapında Kıbrıs STÖ Rehberi

 • Kıbrıs Genç İşletmeler Hareketi (AYEC)

 • Gönüllülük Ağı