DANIŞMANLIK

Yöneticilik ve Kurumsal Gelişim alanında profesyonel yardım ve desteğe ihtiyaç duyan sivil toplum, kamu ve özel kuruluşlara yönelik danışmanlık hizmetleri sağlamaktayız.

StrategicPlanning-SecondStage-main_i.jpg

Stratejik Planlama

Stratejik Planlama işletmeler ve kamu kuruluşlarının sürdürülebilir gelişmesi için elzemdir. Stratejik Planlama dahilinde, durum analizi, hedef belirleme, strateji ve eylem planı gibi alanlarda hizmet verilmektedir.

ISO 9001 Kaliteli Yönetim Sistemi

ISO 9001: 2015, bir kuruluşta kalite yönetim sisteminin gerekliliklerini belirtir:

a) Müşteriyi ve yürürlükteki kanuni ve düzenleyici gereklilikleri karşılayan ürün ve hizmetleri sürekli olarak sunma kabiliyetini göstermek ve

b) sistemin iyileştirilmesi için süreçler ve müşteriye uygunluğun ve geçerli yasal ve düzenleyici gerekliliklerin güvence altına alınmasını içeren sistemin etkili bir şekilde uygulanması yoluyla müşteri memnuniyetini artırmayı amaçlar.

ISO 9001: 2015'in tüm gereksinimleri jeneriktir ve türünü veya boyutunu veya sağladığı ürün ve hizmetleri ne olursa olsun herhangi bir kuruluş için geçerli olması amaçlanmıştır.

(Https://www.iso.org/standard/62085.html)

Yeniden Yapılandırma, Kurumsal Kimlik ve İletişim

Kurumsal markalama çabalarının desteklediği etkili iletişim stratejileri ile birlikte organizasyonlarda etkin yönetim sistemlerini uygulamaya yönelik hizmetler sunuyoruz.