ARAŞTIRMA MERKEZİ

Management Centre, gerek Sivil Toplum Örgütleri gerekse Kamu ve Özel Sektör’e yönelik verdiği eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin yanında araştırma hizmetleri de vermektedir.

Management Centre’in deneyimli kadro ve profesyonel iş anlayışı ile sunduğu araştırma hizmetleri şöyle sıralanabilir:


Bilgi Toplama Yöntemleri

Odak Grup Tartışması (Focus Grup Discussion)
Management Centre, sosyo-metrik ölçümlerin yanında Pazar araştırmalarının da bir parçası haline gelen odak grup tartışmalarını, digital ses kayıt ve istenmesi durumunda kapalı devre video yayını teknik alt yapısı ile gerçekleştirmektedir. Odak Grup Tartışmaları uzman kişiler gözetiminde gerçekleştirilmekte ve tüm veri toplama yöntemlerinde olduğu gibi bu yöntemde de elde edilen bilgiler sadece Management Centre ilgili personeli ve müşteri arasında paylaşılmaktadır.


Yüzyüze Anket


Kuzey Kıbrıs genelinde tüm bölgelerde gerçekleştirilebilen yüzyüze anketlerde part-time çalışan anketörler görev almakta, kontrol amaçlı saha kontrolerleri ise saha çalışması sırasında anketörleri denetlemektedirler. Bunun yanında Management Centre’de ise, anket sırasında anketörlerin anket yapılan kişilerden aldığı telefon numaraları aranarak ikinci bir kontrol gerçekleştirilmektedir. Saha çalışması öncesi tüm anketör ve kontrolerlere konu ile ilgili gerekli eğitimler verilmektedir.

Bilgisayar ortamına aktarılan veriler, SPSS yazılımı kullanılarak gerekli analizler yapılmaktadır.


Telefon Anketi


Bilgisayar destekli telefon anket sistemi, teknoloji ile araştırma deneyimlerinin birleştirildiği bir sistem. Management Centre, Hızlı, güvenilir ve düşük maliyetli araştırma imkanını bilgisayar destekli telefon bağlantısı ile hizmetinize sunuyor.

Telefon anketinin bilgisayar aracılığı ile yapılmasını sağlayan Q-art yazılımı ile hatasız ve erken zamanda sonuçlar elde etmek mümkün olabilmektedir. Anket saha çalışması süresince, Q-art yazılımının ses kayıt özelliği sayesinde kontroller eksiksiz ve hatasız yapılmaktadır. Q-art yazılımı telefon anketlerinin bilgisayar aracılığı ile yapılmasını sağlamaktadır.

Örneklem ve soru modüllerinden oluşan yazılım telefon rehberindeki kayıtları sokak bazında ayrıştırmasını yapıp saha çalışmasında kullanma olanağı sağlamaktadır.

Anket ile ilgili her türlü bilgiyi MS Word, Excel ve SPSS formatına aktarma yapabilme özelliği sayesinde analizlerin yapılması daha pratik, hatasız ve hızlı olabilmektedir.

Yapılan her görüşmenin ses kayıtlarını otomatik olarak bilgisayar ortamında gerçekleştiren yazılım, kontrol amaçlı olarak kayıtların CDye kaydedilip tekrar dinlenmesini mümkün kılmaktadır.


Derinlemesine Görüşme


Uzman kişiler tarafından bire bir, yüz yüze mülakat şeklinde gerçekleştirilen bu yöntemde, görüşmeler gizlilik esaslarına bağlı kalınarak digital ortamda kaydedilmekte ve daha sonra çözümlemesi ve analizi yapılmaktadır.

Hizmet Verilen Araştırma Alanları:

Sosyal ve Kamuoyu Araştırmaları.
Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları.
Ürüne/Hizmete Yönelik Araştırmalar.
Medya Araştırmaları.
Kurum ve Marka İmajı.
Veri İşleme.